Διαγωνισμοί και όροι Tools.Tamias

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑ συλλεκτικό κλαδευτήρι GARDENA 8790-29 με το συλλεκτικό σουγιά της GARDENA!

Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό στο Facebook...

1.Κάνε like στη σελίδα στο facebook! Tools.Tamias
2.Κάνε like στο post του διαγωνισμού στο facebook!
3.Κάνε σχόλιο με tag τουλάχιστον 2 φίλους σου στο post του διαγωνισμού!

Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό στο Instagram...

1.Κάνε like στη σελίδα στο instagram! Tools.Tamias
2. Κάνε like στο post του διαγωνισμού στο instagram!
3.Κάνε σχόλιο με tag τουλάχιστον 2 φίλους σου στο post του διαγωνισμού!
*Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του δώρου με άλλο προϊόν αντίστοιχης αξίας.
**Έγκυρη θεωρείται κάθε συμμετοχή που έχει ολοκληρώσει και τα 3 βήματα του διαγωνισμού και πληρεί τους γενικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.
***Ο νικητής θα ανακοινωθεί από την σελίδα μας και θα παραλάβει το δώρο του σε συνεννόηση με το κατάστημα, όπως ορίζεται από τους γενικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 
O Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 18-2-2021 έως και 5-3-2021 και θα πληρώσει από 1 νικητή σε κάθε πλατφόρμα (Facebook και instagram).
Οι νικητές θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό κλαδευτήρι GARDENA (8790-29) με το συλλεκτικό σουγιά της GARDENA.
Όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, η Ι ΤΑΜΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ θα αναρτήσει τα ονόματα των νικητών στα social media της εταιρίας, και θα επικοινωνήσει μαζί τους για την παραλαβή των set κλαδέματος.
 

Για τους γενικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΕΤ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ HUSQVARNA

husqvarna garden kit

Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό στο Facebook...

1.Κάνε like στη σελίδα στο facebook! Tools.Tamias
2.Κάνε like στο post του διαγωνισμού στο facebook!
3.Κάνε σχόλιο με tag τουλάχιστον 2 φίλους σου στο post του διαγωνισμού!

Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό στο Instagram...

1.Κάνε like στη σελίδα στο instagram! Tools.Tamias
2. Κάνε like στο post του διαγωνισμού στο instagram!
3.Κάνε σχόλιο με tag τουλάχιστον 2 φίλους σου στο post του διαγωνισμού!
*Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του δώρου με άλλο προϊόν αντίστοιχης αξίας.
**Έγκυρη θεωρείται κάθε συμμετοχή που έχει ολοκληρώσει και τα 3 βήματα του διαγωνισμού και πληρεί τους γενικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.
***Ο νικητής θα ανακοινωθεί από την σελίδα μας και θα παραλάβει το δώρο του σε συνεννόηση με το κατάστημα, όπως ορίζεται από τους γενικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 
O Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 24-10-2020 έως και 7-11-2020 και θα πληρώσει από 1 νικητή σε κάθε πλατφόρμα (Facebook και instagram).
Οι νικητές θα κερδίσουν από ένα set κλαδέματος Ηusqvarna (5449771-01).
Όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, η Ι ΤΑΜΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ θα αναρτήσει τα ονόματα των νικητών στα social media της εταιρίας, και θα επικοινωνήσει μαζί τους για την παραλαβή των set κλαδέματος.
 

Για τους γενικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΣ TOOLS.TAMIAS.GR

1)Αντικείμενο Διαγωνισμών
 Η εταιρεία διοργανώνει προωθητικές ενέργειες – διαγωνισμούς μέσω της σελίδας μας στο Facebook, στους οποίους καλεί τους χρήστες της σελίδας της να συμμετάσχουν με το Facebook profile που έχουν ήδη δημιουργήσει εκεί. Κάνοντας share φωτογραφία, είτε παίρνοντας μέρος σε διαγωνισμό Facebook που έχει αναρτήσει η εταιρεία, συμμετέχοντας σε κληρώσεις.

2)Δικαίωμα συμμετοχής
Στους διαγωνισμούς μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3) Μη δικαίωμα συμμετοχής (λόγοι αποκλεισμού)
Στους διαγωνισμούς δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, όσοι δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, καθώς και οι υπάλληλοι της I. ΤΑΜΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, όπως και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και (Β’) βαθμού και οι σύζυγοί τους.

4) Δικαίωμα αποκλεισμού
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει σε οποιοδήποτε στάδιο του εκάστοτε Διαγωνισμού συμμετέχοντες που εμπίπτουν στην κατηγορία τρία (3),  που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, ενώ θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.
Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή ωστόσο στην εκάστοτε προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων αναλυτικών όρων, και η ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα.

5)Δώρα – Κληρώσεις
Τα δώρα των Διαγωνισμών δύναται να ποικίλουν και οι νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα, στα social media της Εταιρείας καθώς και στο κατάστημα της Εταιρίας.  Κάθε συμμετέχων διαγωνιζόμενος μπορεί να αναδειχθεί μόνο μία φορά νικητής σε κάθε διαγωνισμό, και να λάβει μόνο μία φορά τα δώρα του για κάθε διαγωνισμό. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για πολλαπλές συμμετοχές στο διαγωνισμό, αν αναφέρεται ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Κάθε συμμετοχή θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση.  Στην λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού, θα γίνει κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. Το διαδικτυακό εργαλείο κλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι τύπου random comment picker ( συνήθως χρησιμοποιείται κάποιο από τα https://commentpicker.com/ https://www.random.org/ ή, η εφαρμογή Lukky της Windfall, ανάλογα με το είδος ή την πλατφόρμα του διαγωνισμού).  Οι νικητές των Διαγωνισμών δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη των δώρων ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικείμενα ίσης ή διαφορετικής αξίας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με το διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με e-mail: info@tamias.gr .  Μετά την κλήρωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή/νικήτρια για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή, τότε η Διοργανώτρια εταιρία, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή.

Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω social media, στη ιστοσελίδα της, καθώς και στο κατάστημα το όνομα του νικητή. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες λογίζεται ότι δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα.

6)Ρητή Δήλωση- Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων
Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(i) Είναι άνω των 18 ετών.
(ii) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.
(iii) Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας εταιρίας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους, όπως αυτά δημοσιεύονται στο προφίλ του στο facebook.
(iv) Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου
(v) Δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου
(vi) Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η Διοργανώτρια εταιρία τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, avatar name, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού.
(vii) Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στη Διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του εκάστοτε Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του εκάστοτε Διαγωνισμού.
(viii) Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια εταιρία επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.

7)Προσωπικά δεδομένα – ΡΗΤΗ Δήλωση συναίνεσης – Αναφορικά με τη Διοργανώτρια
(i) Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια εταιρία και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του εκάστοτε Διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, την απόδοση των δώρων σε αυτούς κλπ, καθώς και για την ενημέρωσή τους (τυχόν αποστολή διαφημιστικού υλικού, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από τον συμμετέχοντα κλπ).

ii) Τα σχετικά video ή φωτογραφίες που αφορούν διαγωνισμούς στο sta social media (Facebook, Instagram κτλ) θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον στις ιστοσελίδες της Ι.ΤΑΜΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, καθώς και στις σελίδες της εταιρίας στα social media προκειμένου να μπορούν οι επισκέπτες στη σελίδα να κάνουν “like” σε αυτό και μόνο σε αυτό ή σε αυτά που θα επιλέξουν.

8) Ακύρωση Προγράμματος – Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη

Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τον εκάστοτε Διαγωνισμό, ολικά ή μερικά ή και να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας αυτού), κατά την διάρκεια του εκάστοτε Διαγωνισμού ή και μετά την λήξη του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια εταιρία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του εκάστοτε Διαγωνισμού. Επίσης η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

9) Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον εκάστοτε Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή Επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Ξάνθης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το απορρέον δίκαιο από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

*Διαγωνισμός “Set κλαδέματος husqvarna 2020”:

O Διαγωνισμός θα διαρκέσεις από τις 24-10-2020 έως και 7-11-2020 και θα πληρώσει από 1 νικητή σε κάθε πλατφόρμα (Facebook και instagram). Οι νικητές θα κερδίσουν από ένα set κλαδέματος husqvarna (5449771-01). Όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, η Ι ΤΑΜΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ θα αναρτήσει το όνομα του νικητή στο Facebook και θα επικοινωνήσει μαζί του για την παραλαβή του μηχανήματος.


*Διαγωνισμός “SMALLCUT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018”:

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 20/6/2018 έως και 2/7/2018 και θα κληρώσει 1 νικητή για ένα δωρεάν Χορτοκοπτικό gardena smallcut 300-23.  Όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, η Ι ΤΑΜΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ θα αναρτήσει το όνομα του νικητή στο Facebook και θα επικοινωνήσει μαζί του για την παραλαβή του μηχανήματος.

Ο διαγωνισμός smallcut advices.tools.tamias.gr έλειξε στις 2/7/2018, νικητής ο/η Fotis Maria

Κερδίστε ένα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ GARDENA SMALLCUT 300-23

Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό...

1.Κάνε like στη σελίδα Tools.tamias στο facebook!
2.Κάνε δημόσιο share τον διαγωνισμό!
3.Κάνε like στο post του διαγωνισμού στο facebook!
Ο διαγωνισμός λήγει τη Δευτέρα, 2-7-2018 15:00 το μεσημέρι όπου και θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση.
*Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του δώρου με άλλο προϊόν αντίστοιχης αξίας.
**Έγκυρη θεωρείται κάθε συμμετοχή που έχει ολοκληρώσει και τα 3 βήματα του διαγωνισμού και πληρεί τους γενικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.
***Ο νικητής θα ανακοινωθεί από την σελίδα μας και θα παραλάβει το δώρο του σε συνεννόηση με το κατάστημα, όπως ορίζεται από τους γενικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 
 
 

Ο διαγωνισμός smallcut advices.tools.tamias.gr έλειξε στις 2/7/2018, νικητής ο/η Fotis Maria

Για τους γενικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.