Αναίρεση Παραγγελίας & Επιστροφές Προϊόντων

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας εντός 10 ημερών από την παραλαβή της και να σας επιστραφεί το σύνολο της αξίας αυτής, εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής ή τυχών άλλων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Ι.ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ιδιοκτήτη της tamias.gr  τηλεφωνικά, ή με αποστολή Fax στο 2541023575 ή με e-mail στο tamiamoto@gmail.com.

Γνήσια προϊόντα ή ανταλλακτικά Husqvarna / McCulloch / Gardena / Master δεν επιστρέφονται και δεν ακυρώνονται από τις παραγγελίες.

Εάν αποφασίσετε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας, θα σας ζητηθεί από την tamias.gr να επιστρέψετε τα προϊόντα που παραλάβατε αχρησιμοποίητα, στην αυθεντική τους συσκευασία και με όλα τους τα συνοδευτικά εξαρτήματα(εάν υπάρχουν).

Προϊόντα που επιστρέφονται ελλιπή ή χτυπημένα/κατεστραμμένα ή χρησιμοποιημένα ΔΕΝ θα αποζημιώνονται.

Αφού παραλάβουμε τα προϊόντα, θα εκδίδεται πίστωση στο όνομά σας, η οποία θα σας αποδοθεί στο λογαριασμό της Τράπεζας της οποίας μας έχετε υποδείξει. Η επιστροφή των χρημάτων θα αφορά το κόστος των προϊόντων και όχι των μεταφορικών ή λοιπόν εξόδων (τράπεζας κτλ). Εάν έχετε παραγγείλει ένα προϊόν σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα εν είδη προσφοράς, τότε θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε και τα υπόλοιπα προϊόντα που περιλαμβάνει η εν λόγω προσφορά.
Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος, παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε άμεσα (εντός 10 ημερών) και θα προβούμε σε επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος με δικά μας έξοδα.
Η ανωτέρω εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει ελαττώματα που προέκυψαν από ατύχημα, αμέλεια ή κακή/βίαιη χρήση.
Τα ηλεκτρικά είδη (λάμπες, μπαταρίες, ηλεκτρονικές, πολλαπλασιαστές, συναγερμοί κτλ) δεν καλύπτονται από εγγύηση και δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση, καθώς είναι αδύνατο να αποδειχθεί οποιαδήποτε φθορά από μη υπαιτιότητα του πελάτη.
Τα είδη ένδυσης δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση μετά τη χρήση τους. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση σε είδη ένδυσης, πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, αφόρετα και μέσα στην αυθεντική συσκευασία τους.

Σε περίπτωση που παραλάβατε ένα προϊόν που δεν είχατε παραγγείλει, πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 10 ημερών, ώστε να προβούμε στην άμεση αντικατάσταση αυτού με δικά μας έξοδα.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, για να ασκήσετε το δικαίωμα της επιστροφής/αντικατάστασης θα πρέπει το επιστρεφόμενο προϊόν να είναι αχρησιμοποίητο, άφθαρτο, στην αυθεντική του συσκευασία και με όλα τα εξαρτήματα που το συνόδευαν. Προϊόντα που δεν καλύπτουν τα ανωτέρω ΔΕΝ θα αποζημιώνονται.

Ο πελάτης σε καμία περίπτωση δεν έχει υποχρέωση να παραλάβει δέμα, ή συσκευασία γενικότερα, η οποία έχει ανοιχθεί, ή είναι εμφανώς αλλοιωμένη. Σε περίπτωση αποδοχής του δέματος, ή της συσκευασίας, η εταιρία δε φέρει καμία υποχρέωση για αντικατάσταση φθαρμένου είδους, ή για τυχών απώλεια είδους από την συσκευασία. Τα εμπορεύματα με οποιαδήποτε μεταφορική, ταξιδεύουν πάντα με ευθύνη του πελάτη.

Για οποιαδήποτε παράλογη αξίωση του πελάτη (με την προϋπόθεση πάντα πως διαθέτει το ανάλογο παραστατικό από την εταιρία μας) και της εταιρίας μας, αρμόδιο κατά τόπον είναι το δικαστήριο της Ξάνθης.

Πριν από οποιαδήποτε περίπτωση επιστροφής/αντικατάστασης προϊόντος θα πρέπει να προηγείται επικοινωνία σας με την Ι.ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ιδιοκτήτη της tamias.gr)

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, το κόστος των μεταφορικών βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.